Aktuálne informácie:


 

 

Predsedníčka Stredoškolskej študentskej únie Slovenska, o.z. zvoláva snem,  ktorý sa uskutoční 30. mája - 1. júna 2014 počas projektu "Snem 2014".
Hlavným bodom snemu bude zvolenie riadiacich orgánov ŠUS pre školský rok 2014/2015.

Kandidáti do orgánov združenia sú povinní zaslať žiadosti na kandidovanie najneskôr
9. mája 2014 (12:00 hod.).
Kandidáti sú povinní riadiť sa pokynmi uvedenými v podmienkach kandidatúry a zároveň vyplniť  a zaslať predpísanú žiadosť spolu s prílohami.
 


Predsedníčka Stredoškolskej študentskej únie Slovenska, o.z. zvoláva mimoriadny snem,  ktorý sa uskutoční 26. apríla 2014 počas projektu Predajme sa!.
Hlavným bodom snemu bude schvaľovanie nového návrhu stanov občianskeho združenia.


Opäť prichádza už dlho očakávaný projekt so zameraním na masmédia - PREDAJME SA! 

 Účastníci projektu budú mať jedinečnú možnosť zoznámiť sa so svetom médií a nadobudnúť schopnosti potrebné pre ich aplikáciu do bežného i profesionálneho života.
Základnými témami projektu bude tlač a televízia. V týchto odvetviach sa účastník naučí narábať s reklamou, spracovávaním informácií spoločenského diania a tvorením objektívneho pohľadu prostredníctvom vlastnej tvorby.
Súčasťou projektu bude tiež beseda s osobnosťou z oboru masmédií

Projekt sa uskutoční dňa 25 - 27. apríla 2014

v Horskom hotely Lomy, Horná Ves, okres Prievidza

Účastnícky poplatok 25€
(ubytovanie, strava, pracovné materiály)

Na účastníkov bude čakať náš obľúbený ŠUSkabus, ktorý odchádza z Partizánskeho až priamo na hotel.

Deadline na zasielanie návratiek je do 13.4.2014 (22:00)

Pre veľký záujem sa naplnili kapacity projektu skôr ako bol stanovený deadline.

Prihlásenie na projekt je možné už len pri dohodnutí ako náhradník za prihláseného účastníka!

Návratku nájdete tu:

 


 

Stránka je v rekonštrukcii, aktuálne informácie nájdete 

Spustenie novej stránky máj. 2014


 

Interaktívna prezentácia ŠUSky vo formáte FLASH 

 

 

 SUS - Stredoškolská Študentská únia Slovenska | Hosting sponsored by WebSupport.sk - Power by www.site2.eu